Kinh nghiệm sống và kinh doanh học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Dự án mới

Dự án Thiết Kế Phòng Karaoke Led
Dự án Thiết Kế Phòng Karaoke Mini Bar Phòng Vip
Tích : Hoa Đà chữa bệnh cho Tào Tháo, khuyên phải đập đầu ra để mổ, tuy nhiên Tào Tháo lại quá đa nghi. Nghe xong nghĩ Hoa Đà nói láo, muốn giết ông vì xưa nay chưa ai đập vỡ đầu mà sống cả, nên đã cho Hoa Đà vào nhà lao, xử trảm. Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-28.jpg Kinh Nghiệm của Tào Tháo.  Khi Hán Hiến Đế - vị vua cuối cùng của nhà Hán chạy đến Lạc Dương, trong các chư hầu thời đó như Viên Thuật, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lưu Biểu ... gần như không ai chịu tiếp giá cả. Khi đó Tào Tháo hiểu rõ 1 điều, dù nhà Hán đ Từ cuộc đời Lưu Thiện cho ta thấy: Tài năng đức độ thì chưa biết, tuy nhiên con ông cháu cha, nhà cơ cấu thì sẽ chả bao giờ phải lo chết đói. Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-25.jpg Kinh Nghiệm của Tư Mã Ý.  Tích : Tư Mã Ý hầu hạ cả 4 đời vua nhà Tào, không phải là ông cam chịu, mà là ông chờ thời. Ông sẵn sàng mài Kiếm cả mấy chục năm chỉ để vung Kiếm 1 lần. Và chính vì công lao to lớn của cha mà con cháu ông Tư Mã Chiêu đã lập nên Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-23.jpg Kinh Nghiệm của Lã Bố. Lã Bố từng nhận Đinh Nguyên và Đổng Trác làm cha nuôi, nhưng cũng tự tay giết chết họ. Vì tính phản nghịch mà khi Lưu bị cho nương nhờ cuối cùng lại phản Lưu bị nên khi bị Tào Tháo bắt, dù rất ngưỡng mộ tài và muốn thu phục Lã Bố. N Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-21.jpg Kinh Nghiệm của Tuân Úc. Tích : Tuân Úc giống như quân sư của Tào Tháo, hỗ trợ giúp đỡ Tào Tháo rất nhiều, nhưng cuối đời vì không ủng hộ Tào Tháo xưng vương mà bị Tào Tháo ép phải tự sát. Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-18.jpg Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-17.jpg Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-16.jpg Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-15.jpg Kinh Nghiệm của Lưu Bị.  Tuy Lưu Bị là dòng dõi hoàng tộc, nhưng hoàng tộc cách những 17 đời nên gia đình đã bị cắt hết bổng lộc - không còn gì cả. Và trước khi lập nên nghiệp lớn, ông đã làm nghề buôn chiếu. Kinh Nghiệm của Trương Phi. Trương Phi suốt ngày đánh mắng, chửi rủa thuộc hạ, thậm chí khi Quan công chết, vì thương nhớ anh mà ép thuộc hạ quá mức, khiến họ chỉ còn đường làm phản. Kinh nghiệm của Chu Du : Việc mà để đàn bà xen vào thì hỏng hết . Trong Tân Tam Quốc, Chu Du đã mất rất nhiều công sức mới có cơ hội giết được Gia Cát Lượng, tuy nhiên vợ y - Tiểu Kiều lại ngầm cứu Gia Cát, khiến bao nhiêu công sức của ông đổ bể hết. Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-11.jpg Kinh Nghiệm của Mã Tốc :  Mã Tốc là đệ tử của Gia Cát Lượng, ông học rất giỏi, lý luận rất hay. Đã có lúc Gia Cát Lượng còn so sánh ông với cả Lục Tốn - Kẻ đã lãnh đạo Đông Ngô đánh tan 70 vạn quân của Lưu Bị. Tuy nhiên đó là lý thuyết thôi, khi ông đối đ Kinh Nghiệm của Quan Vũ.  Quan Vũ - 1 đại tướng lừng lẫy, tuy nhiên ông lại quá kiêu ngạo, khinh địch. Tôn Quyền - chúa 1 phương ngang với Lưu Bị, Tào Tháo - khi đó muốn cầu thân với ông, bằng cách xin gả con gái cho. Nhưng ông không những từ chối mà còn Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc,kinh-nghiem-thuong-truong-hoc-tu-tam-quoc-7.jpg
Chọn số hình hiển thị :

Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Kinh nghiệm sống và kinh doanh học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc.

---Tổng Hợp---

CEO Lưu Bị khởi nghiệp từ hàng thủ công mỹ nghệ, sau mới hùn vốn với Quan Vũ, Trương Phi để thành lập công ty TNHH Tây Thục và sau đó là Tập Đoàn Tây Thục.

Tào Tháo thì dựa vào chính sách của nhà nước rồi thâu tóm các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể và lập nên Tập Đoàn Bắc Ngụy.

Duy chỉ có Tôn Quyền, chủ tịch Tập Đoàn Đông Ngô - Là con trai đại gia đất Giang Đông, thừa hưởng được nhiều gia sản từ bố và anh trai .....

Chi tiết : Kinh nghiệm của Lưu Bị cho ta thấy: CEO hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè.

Kinh nghiệm của Tôn Quyền cho ta thấy:

Dù có tin tưởng đến mấy cũng không được cho anh em bạn bè mượn đất để kinh doanh. ( Nếu không có giấy tờ, tài sản thế chấp)

Kinh nghiệm của Viên Thiệu cho ta thấy : Người đứng đầu mà thiếu năng lực thì không nên đứng đầu làm gì.

Kinh Nghiệm của Đổng Trác cho ta thấy : Giám đốc mà háo sắc thì sẽ có ngày chết thảm.

Kinh nghiệm của Gia Cát Lượng cho ta thấy: Đôi khi vào doanh nghiệp tư nhân còn có đất phát triển hơn vào doanh nghiệp nhà nước.

Kinh nghiệm của Triệu Vân cho ta thấy : Nhiệt tình, hết lòng với công việc, nhiệm vụ được giao thì sẽ luôn luôn được tin tưởng, trọng dụng.

Kinh nghiệm của Lã Bố cho ta thấy: Nhảy việc nhiều quá sẽ dẫn đến việc không còn ông chủ nào dám nhận.

Kinh nghiệm của Bàng Thống cho ta thấy: Vẻ ngoài xấu xí quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khi đi phỏng vấn xin việc.

Kinh nghiệm của Dương Tu cho ta thấy: Trong công việc, nếu luôn tỏ ra cao minh hơn lãnh đạo, tất sẽ chết thảm.

Kinh nghiệm của Mã Siêu cho ta thấy: Nếu không tự kinh doanh được một mình thì tốt nhất nên tìm ông chủ nào đó mà làm công.

Kinh nghiệm của Mã Tốc cho ta thấy: Dù những môn chuyên ngành có học tanh tưởi đến đâu thì chưa chắc đã có ích khi làm việc thực tế.

Kinh nghiệm của Tào Tháo cho ta thấy: Muốn làm ăn được trên thị trường, trước tiên phải đề cao chính sách của Nhà nước. Muốn làm doanh nghiệp của mình lớn mạnh thì phải không ngừng hợp nhất các doanh nghiệp khác vào và đè bẹp các hộ kinh doanh cá thể.

Từ cuộc đời của Đại Kiều, Tiểu Kiều, có thể rút ra: Đàn ông vừa có tiền, vừa có tài, vừa đẹp trai thường sẽ không thể cùng bạn đi tới cuối cuộc đời.

Từ gia đình Tư Mã, ta thấy: Đi làm thuê cho người khác, chẳng thà tự mở công ty.

Kết cục của Trương Phi cho ta thấy: Phải đối xử tốt với nhân viên, nếu chỉ suốt ngày đè nén áp bức, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả, họ có thể bỏ việc tập thể hoặc nhảy việc.

Cuộc đời Hoàng Trung cho ta thấy: Tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là thực lực. Đừng coi thường nhân viên già. Đôi khi họ làm còn tốt hơn nhân viên trẻ. Từ câu chuyện Tam cố thảo lư (ba lần tới lều tranh,) ta thấy: Một người có bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc hay không không quan trọng, cái chính là phải biết tự quảng cáo bản thân mình, nâng cao danh tiếng của mình, đến lúc đó tự dưng có người tìm đến nhà, mời đi làm với mức lương cao, đồng thời cũng không được quên làm bộ làm tịch để nâng cao giá trị bản thân.

Từ câu chuyện của Lưu Bị và Bàng thống cho thấy, muốn tuyển dụng được người tài, không nên đánh giá họ qua vẻ bề ngoài.

Kinh nghiệm của Trần Cung cho ta thấy: Ông chủ muốn tìm nhân viên tốt đã khó, nhân viên muốn tìm ông chủ tốt để cống hiến còn khó hơn.

Kinh nghiệm của Chu Du cho ta thấy : Việc mà để đàn bà xen vào thì hỏng hết .

Câu chuyện về ngựa Xích Thố cho ta thấy: Đồ hàng hiệu quả thật hơn đời, cho dù là second hand đi nữa, vẫn được người ta mua với giá cao, bày trong nhà như một món đồ xa xỉ vẫn thể hiện được sự giàu có của gia chủ.

Kinh nghiệm của Hoa Đà cho ta thấy: Chỉ có kỹ năng chuyên ngành thôi thì chưa đủ. Quan trọng là phải được nhà nước chứng nhận, đủ giấy tờ hợp pháp, phải qua được những thí nghiệm lâm sàng. Những phòng mạch tư nhân hay thầy thuốc rong nói chung không thể tin được.

Câu chuyện Tào Tháo mời Từ Thứ cho ta thấy: Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tìm nhân tài, có thể không từ một thủ đoạn nào cả. Cho dù mời người đó đến công ty ăn lương không, chẳng phải làm gì cả, còn hơn là để anh ta làm việc cho đối thủ, ảnh hưởng đến tiền đồ của công ty mình.

Kinh nghiệm Tuân Úc cho thấy, giỏi đến đâu nhưng trái ý ông chủ thì sẽ không bao giờ nhận được hậu quả tốt đẹp.

Bài học của Lưu Thiện: Giả ngây ngô còn giữ được mạng lâu dài.

Về Lưu Biểu: Tiền bạc đất đai nhiều mà không có tầm nhìn thì sớm muộn gì cũng mất hết.

Lại nói về Quan Vũ: Kiêu ngạo, khinh địch ắt chết thảm.

Trương Phi thì: Nóng nảy thì việc gì cũng hỏng.

Còn từ Nguỵ Diên cho thấy: Nhân viên mà đã có ý tạo phản thì trước sau gì nó cũng phản.

Về phần Vương Tư Đồ thì muốn giết được hổ lớn thì phải dùng đến “Liên hoàn kế”, chứ dụ hổ ra khỏi hang chưa chắc đã bắt được hổ.

Từ cuộc đời Lưu Thiện cho ta thấy: Tài năng đức độ thì chưa biết, tuy nhiên con ông cháu cha, nhà cơ cấu thì sẽ chả bao giờ phải lo chết đói.

Còn cuộc đời của Gia Cát Lượng lại cho ta biết : Dù có giỏi đến mấy thì người tính không bằng trời tính, nỗ lực vẫn phải nỗ lực. Nhưng đôi khi giàu nghèo đã có số rồi.

Kết cục của Đổng Trác lại cho ta thấy, đãi ngộ nhân viên không xứng đáng, cắt thưởng tùy tiện thì sẽ có ngày sấp mặt
Từ khóa nội dung : Kinh nghiệm sống và kinh doanh học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Tin tức mới nhất

Bông thủy tinh glasswool Bông thủy tinh glasswool

Bông thủy tinh glasswool là loại sản phẩm cách nhiệt nhà xưởng phổ thông, có tác dụng hấp thu bức xạ nhiệt, ngăn cản việc truyền và dẫn nhiệt, ngoài ra còn có khả năng cách âm, giảm thiểu độ ồn khi trời mưa.

Chi tiết
Vách CNC 3D gơn sóng Vách CNC 3D gơn sóng

Tấm ốp CNC 3D ngày càng được ưa chuộng và sử dụng bởi tính thẩm mỹ cao và đa dạng của nó. Đáp ứng cho nhu cầu cổ điển và hiện đại, tấm trang trí CNC 3D thể hiện sự linh hoạt trong ứng dụng cao cấp trong thẩm mỹ nâng cao giá trị công trình.

Chi tiết
Phù điêu Phào chỉ Tay nắm inox Phù điêu Phào chỉ Tay nắm inox

Phù điêu nhà em lên hình
Đẹp hơn cung hoàng hậu
Em Luxer Phượng vẫn chuyên:
PHÙ ĐIÊU + PHÀO CHỈ + TAY NẮM INOX
Hotline :  0819 686 345

 

Phù điêu Phào chỉ Tay nắm inoxv 1

Phù điêu Phào chỉ Tay nắm inox 2

Tin tức xem nhiều

Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Kinh nghiệm sống và kinh doanh học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chi tiết
5 đại nhân vật thành công nhờ chữ “nhẫn” trong Tam Quốc 5 đại nhân vật thành công nhờ chữ “nhẫn” trong Tam Quốc

Trong Tam Quốc, ngoài tài mưu lược, dụng binh như thần thì nhiều nhân vật nhờ đến chữ “nhẫn” mới có thể làm nên đại sự.

Chi tiết
18 câu nói về cuộc đời khiến bạn ngẫm nghĩ 18 câu nói về cuộc đời khiến bạn ngẫm nghĩ

Trong cuộc đời này, Có hay không những câu nói khiến bạn dằn lòng và ngẫm nghĩ, có hay không những triết lý khiến bạn thay đổi cách nhìn cuộc sống?

Chi tiết

Chuyên mục Links Hay nổi bật

Bar Club
Thiết kế thi công karaoke

Gủi Yêu cầu cần báo giá

Gủi dự án của bạn

Gủi yêu cầu của bạn

Liên hệ chát qua facebook
  • Liên hệ chát qua facebook